Dansk Trial

Dansk Trial

Så er 2013 i gang

SportsudvalgetPosted by Thomas Ertmann Mon, April 15, 2013 10:03:06

Nyt fra Sportsudvalget

Så er sæsonen godt i gang, og de første løb er allerede kørt.

I denne weekend blev der afholdt den første af forhåbentligt mange flere Super Saturdays. Super Saturday er et fænomen som Stefan Larsen er manden bag. Konceptet er at få så mange ud og træne sammen, som det over hovedet er muligt. Gode trænere samt mad og drikke er med i prisen på kun 50 kr for en hel dag, og det sikrede at tilslutningen var fænomenal.
Vi glæder os allerede til den næste Super Saturday.

Fra Sportsudvalget side bliver der også lavet lidt. Vi har kørt test til DM1 i Øster Hornum med nogle stopure. Desværre viste det testede ur fra Kina, at være lidt for dårligt. Derfor har vi taget konsekvensen, og indkøbt nogle fine stopure i mere konventionel udformning (og på Dansk).
De klubber der arrangerer løb (dog ikke Classic) (dvs. HM, FMS, RTS, MTS), vil få tildelt et sæt med 12 stk. stopure. Sidder der en klub derude og gerne vil have et sæt, og ikke er nævnt – så tag fat Thomas Ertmann.

  • Comments(0)//blog.trialsport.dk/#post4

Repræsentantskabsmøde 2013.

SportsudvalgetPosted by Thomas Ertmann Thu, March 07, 2013 13:31:23

Repræsentantskabsmøde 2013.

Hvert år i Marts afholdes DMU’s Repræsentantskabsmøde. Efter det ordinære repræsentantskabsmøde, fremlægger hver Sportskommission deres beretning til de klubber som beskæftiger sig sporten. I Sportskommission Offtrack, har Sportskommission lagt denne opgave ud til de enkelte Sportsudvalgs formænd. I Trial betyder det er det er undertegnede – Thomas Ertmann – der fremlægger hvordan Trial året 2012 er gået (med Sportsudvalgets øjne) og hvad der vil blive fokus på i 2013.
Herunder kan du se SU Trial formanden beretning.

Sportsudvalget for Trial – Beretning til Repræsentantskabsmødet 2013

Dansk Trial har i de sidste 5 år haft en fantastisk udvikling, hvor hvert år har set udøverantallet stige med imellem 10-20%. I 2011 nåede vi over den magiske grænse på 100 aktive licenser, og i 2012 er licens antallet steget til 120 aktive licenser – altså stadig en fremgang på imellem 10-20 procent.

Året 2012 var også et år hvor Dansk Trial for alvor så Elite og talent arbejdet slå igennem. Først med dannelsen af et Elite hold der skulle danne basis for dansk deltagelse i udenlandske løb, samtidig med at det skulle fremme niveauet for den Danske Trial Elite. Dernæst med deltagelsen i flere Nordtyske løb, og en afslutning med Dansk Deltagelse i Trial des Nation 2012 – med det bedste Danske resultat til dato.
2012 blev også året hvor opgaven med at udvikle den danske Elite blev givet bedre rammer, ved at flytte opgaven over til den nye Landstræner – Niels Nicolaisen – og Talent og Elite udvalget. Dette er en om rokering som har været til stor gavn for udviklingen af Eliten.
Efter afslutningen af 2012 sæsonen, er der yderligere sket fornuftige tiltage, da fokus fra Trial Team DK (Talent og Elite teamet for Trial) har fået tilført en assisten Træner (Steffen Larsen) og en Team Manager (Henrik Arvad). Dette har for alvor sikret at ”navlestengen” til SU Trial er kappet – hvilket styrker både talent arbejdet og SU Trial.

Der har i 2012 også været fokus på brede arbejdet. Som noget nyt, har SU Trial forsøgt at flytte de enkelte aktiviteter over på klubberne – og dermed give dem muligheden for indflydelse og indtægter.
Træningsskolen 2012 blev lagt ud til klubberne, som en af disse aktiviteter. Rebild TrialSport tog opgaven, og afholdte en fantastisk Træningsskole. Med en lille bruger betaling (meget lille hvis man spurgte deltagerne) og et lille tilskud pr dag fra SU Trial, lykkedes det samtidig klubben at sikre sig et fint lille overskrud på Træningsskolen.

Dette vil også være strategien for 2013, hvor SU Trial allerede har ”udliciteret” opgaver som Træningsskole 2013 og Ungdoms DM 2013 – begge aktiviteter er afsat.

Et nyt tiltag i 2012 var Arrangør konferencen som blev afholdt i november måned. Målet med Arrangør konferencen var at få de klubber der arbejder med Trial, sat sammen for at drøfte Trial året 2013. På konferencen blev Løbskalenderen 2013 lavet, Reglementet 2013 blev gennemgået, og reglementsændringer blev gennemgået i detaljer. Der blev masser af snak omkring klubbernes opgaver, udfordringer og hvordan man kan hjælpe hinanden. Her var det klubberne der var idemagerne og programmet, og der kom masser af gode ideer på bordet. Nogle blev implementeret med det samme – som eks. Superlørdage med fælles træning på tværs af alle klubber, imens andre skal gennemarbejdes af SU Trial – f.eks. udarbejdelsen af en manual til sektions opbygning, og sværhedsgrader.

Nu kunne beretning allerede stoppe med at sige at Dansk Trial er en kæmpe succes – og det er den naturligvis også. Alligevel skal det påpeges at der igennem året, og specielt på arrangør konferencen dukkede flere problemstillinger op, som skal have fokus i 2013 for at sikre vækst.

Der er 2 store fokus områder, som lyder fra flere af klubberne.

1. Frivillige til at hjælpe med at drive klubberne, arrangementer og løb.
Stort set alle klubber har problemer med at skaffe frivillige til at hjælpe med at drive klubberne. Her tænkes der både på bestyrelses arbejdet, og på frivillige til at drive klubbens arrangementer, løb og daglige træninger. Det må, skal – og er– være et fokusområde for både DMU (SU og SK) og naturligvis klubberne selv.

2. Tilgangen af nye aktive.
For at finde flere frivillige, kræves det at der er flere aktive – og visa versa. Dette lyder måske som den gotiske knude, men det er nødvendigt at vi får den løst op, hvis vi skal fortsætte væksten i dansk Trial. Igen påpeger flere af klubberne at der mangler aktive – både til træning mv. – men også som led i det at finde frivillige.
Den store vækst i antallet af klubber i de sidste pr år, kan være en medvirkende faktor på dette – både positivt og negativt. Nyheds værdien i den nye klub, tiltrækker naturligt flere aktive – også uden at klubben skal ud for at rekrutterer, samtidig med at de reelle aktive udøvere (dem der kommer og træner hver weekend) bliver stukket over flere klubber = færre til træning.
Derfor bør det være et indsats område for alle klubber, at skulle tiltrække nye aktive, igennem en målrettet indsats med rekruttering. DMU stiller sig til rådighed i denne proces, med værktøjer og materialer – og sågar midler. Klubberne må selv stille med den rå arbejdskraft og ideerne.

Samlet set er Dansk Trial på vej det rigtige sted hen, med vækst i både klubber der tilbyder sporten, og i antallet af aktive. Såfremt at vi fortsætter det hårde arbejde, som er så godt begyndt, er der heller ingen tvivl om at fremtiden ser lys ud for Dansk Trial.

  • Comments(0)//blog.trialsport.dk/#post3

Endnu et medie ....

SportsudvalgetPosted by Thomas Ertmann Thu, December 27, 2012 16:07:10

Som noget nyt vil vi forsøge at holde jer opdaterer med Sportsudvalgets arbejde via denne Blog. Her vil det være muligt for os at fortælle lidt om vores arbejde, hvad vi går og ”sysler” med samt nye tiltag som enten er kommet eller er på vej.

Den officielle kanal til information vil stadig være nyhedsmailen, men denne blog skal ses som et supplement til officielle information.

Dermed skal Sportsudvalgets Blog ses som en måde at gøre gennemsigtigheden større i DMU arbejdet – på samme måde som Facebook, nyhedsmailen, dmusport.dk samt trialsport.dk gør deres for det.

  • Comments(0)//blog.trialsport.dk/#post1